Forum of Ukrainian Students: Open letter to Leonid Kuchma
HOME  DISINFORMATION  PRESS  PEOPLE  PUTIN  KUCHMA

Форум Українських студентів у Америці і Європі

Відкритий лист Президенту України
Леонідові Кучмі


Forum of Ukrainian students in America and Europe

Open Letter to the President of Ukraine
Leonid Kuchma


Шановний пане Президенте!

Dear Mr. President:
Ми належимо до нового покоління українців, для якого незалежність України стала основою розуміння світу та нашого місця у ньому. Зараз ми навчаємось за кордоном і бажаємо зробити свій внесок у розвиток та процвітання демократичної України. Як громадяни України ми не можемо мовчати, коли в нашій державі систематично ігноруються принципи демократії і верховенства права, закріплені Конституцією. Керовані громадянською та моральною відповідальністю, ми спільно виступаємо проти цього і закликаємо Вас прислухатись до нашого голосу. We belong to the new generation of Ukrainians for whom the independence of Ukraine shaped our understanding of the world and of our place in it.  Now we are pursuing studies abroad with a desire to contribute to the development of Ukraine as a prosperous and democratic nation.  As citizens of Ukraine, we cannot afford to remain silent when the principles of democracy and the rule of law, engrained in the Constitution, are being systematically ignored.  We feel that it is our civic and moral responsibility to speak with one voice against this and we urge you to listen.
За обсягом влади, зосередженим у Ваших руках за останні шість років, Ви несете найбільшу відповідальність за становище у державі і за напрям її розвитку. Впродовж усього часу перебування на посту глави держави Ви неодноразово публічно обіцяли сприяти демократичним перетворенням в Україні та її інтеграції у спільноту європейських держав. Проте насправді за цей час демократичні цінності були принесені в жертву владним інтересам керівників держави. Адже так звану “підтримку мільйонів” на останніх президентських виборах Ви отримали лише завдяки адміністративному тиску на виборчий процес, маніпулюванню громадською думкою і упередженому підрахунку голосів. Тому “підтримка мільйонів” насправді стала проявом сили одиниць. With the power accumulated over the last six years, you bear the greatest responsibility for the situation in the country and for the direction it takes.  Throughout all your years in office, you have many times publicly pledged to promote democratic transformations in Ukraine, and its integration into the community of European nations.  However, in reality, democratic values were sacrificed for the sake of the power interests of the country's leadership.  You gained the so-called "support of the millions" during the last presidential election in 1999 chiefly through administrative pressure on the electoral process, manipulation of public opinion, and a vote count biased in your favor.  Therefore, such "support of the many" merely demonstrated the unchecked power of the few.
У час, коли публічні звинувачення прямо пов’язують Вас зі зникненням журналіста Г. Гонгадзе, на слідство чиниться тиск, а державні засоби масової інформації упереджено висвітлюють хід розслідування та події навколо нього. Важливі докази, представлені О. Морозом, С. Головатим та іншими народними депутатами, розглядаються генеральним прокурором як неправдиві ще до їх детального вивчення. Утримуючись від залучення міжнародних експертів та тісної співпраці з депутатами Верховної Ради, Ви не дозволяєте забезпечити прозорість і незалежність розслідування справи. Виходячи з викладеного вище, ми доходимо до висновку, що Ви не здатні гарантувати втілення коституційних прав українського народу і, більше того, допускаєте їх порушення. Тому ми вважаємо, що в даній ситуації єдиним правильним рішенням для Вас є подати у відставку. At a time when public allegations directly link you to the disappearance of the journalist Georgiy Gongadze, its investigation appears under official pressure and the state-controlled mass media give it, and events surrounding it, a one-sided and unfair coverage.  Important pieces of evidence, provided by Olexander Moroz, Serhiy Holovatyi and other people's deputies are labeled by the General Prosecutor as false even before their detailed examination.  By refusing the involvement of international experts and closer cooperation with members of the Ukrainian parliament, you do not allow a transparent and independent investigation of the case.  Judging from all this, we conclude that you are not capable of guaranteeing the realization of the constitutional rights of the Ukrainian people, but, rather, permit their violation.  Therefore, we think that, under the present circumstances, the only proper decision for you is to resign.
Звертаємо увагу, що цим листом ми не закликаємо до державного перевороту, як Ви та Ваші помічники часто схильні це класифікувати. Натомість ми бажаємо покласти край беззаконню владних структур та обіцянкам про “світле майбутнє,” якого не дочекались наші батьки у радянські часи. Ми не маємо права гаяти час і прагнемо жити у вільній та демократичній Україні вже сьогодні! We draw to your attention that in the present letter we do not call for the overthrow of the government, as you and your associates often tend to interpret such calls.  On the contrary, we want to put an end to the lawlessness of power structures and to your promises about a "bright future," which our parents never lived to see in Soviet times.  We cannot afford to waste time, and aspire to live in a free and democratic Ukraine today!
Підписи:

Людмила Андрієвська, Університет штату Індіана, США
Юля Андерсон, Університет Джонса Хопкінса, США
Марко Бачмаха, Каліфорнійський університет у Лос Анджелісі, США
Анатолій Біжко, Єйльський університет, США
Інна Бірченко, Огайський університет, США
Олег Бєляєв, Університет штату Цінцинаті, США
Володимир Бойчук, Університет міста Альберта, Канада
Наталя Богун, Денверський університет, США
Євген Бугорський, Монтерейський інститут міжнародних досліджень, США
Іван Відякін, Огайський університет, США
Олена Вовк, Колумбійський університет, США
Євген Гребенюк, Пітсбурзький університет, США
Вадим Галайчук, Мічиганський державний університет, США
Олег Герелюк, Католицький університет, США
Дмитро Глазков, Єйльський уіверситет, США
Анна Глос, Університет міста Рютлінген, Німеччина
Андрій Гостік, Каліфорнійський державний університет міста Хейворд, США
Тетяна Грех, Канзаський університет, США
Руслан Дейниченко, Уіверситет Декюсн, США
Юрій Джигур, Сиракузський унвіерситет, США
Ольга Дмитренко, Бургонський університет, Франція
Сергій Євстаф”єв, Університет Джонса Хопкінса, США
Валентин Жигулін, Каліфорнійський технологічний інститут, США
Антоніна Зозуля, Університет штату Цінцинаті, США
Андрій Ігнатов, Державний університет штату Айова, США
Анатолій Ігнатуша, Коледж Вільяму і Мері, США
Олег Кірієнко, Університет міста Амстердам, Нідерланди
Мар”яна Клочко, Корнельський університет, США
Олександр Копець, Гарвардський університет, США
Петро Кошуков, Державний університет штату Індіана, США
Адріан Кос, Каліфорнійський державний універстет у Хейворді, США
Сергій Куделя, Університет Джонса Хопкінса, США
Вадим Лепетюк, Техаський університет в Даласі, США
Юрій Ліщинський, Університет Латеранум, Рим, Італія
Ольга Любенко, Університет штату Небраска, США
Анна Махоркіна, Університет Олд Домініон, США
Юрій Мацо, Каліфорнійський університет у Сан Дієго, США
Андрій Микитив, Монтерейський інститут міжнародних досліджень, США
Іван Мохналь, Каліфорнійський технологічний інститут, США
Володимир Нагірняк, Університет штату Цінцинаті, США
Любов Назарук, Женевський інститут міжнародних досліджень, Швейцарія
Звенислава Опейда, Університет штату Ілінойс, США
Олег Осіпенко, Дюкський університет, США
Валентин Панченко, Державний університет штату Орегон, США
Оксана Рудюк, Колорадський університет у Денвері, США
Наталя Рябоконь, Стенфордський університет, США
Ядвіга Семіколенова, Пітсбурзький університет, США
Вадим Слободянюк, Сафолкський університет, США
Сергій Собістіянський, Університет Джонса Хопкінса, США
Роман Сулжик, Нью-Йоркський університет, США
Олена Труш, Університет Еморі, США
Ігор Ульянов, Університет Кейс Вестерн, США
Данило Федорчук, Пітсбурзький університет, США
Едуард Феско, Монтерейський інститут міжнародних досліджень, США
Оксана Ципняк, Університет штату Мінесота, США
Анна-Марта Хом”як, Ноттінгемський університет, Великобританія
Володимир Якимець, Католицький університет, США
Signatures:

Lyudmyla Andrievska, Indiana State University, USA
Julia Anderson, Johns Hopkins University, USA
Marko Bachmaha, University of California in Los Angeles, USA
Anatoliy Bizhko, Yale University, USA
Inna Birchenko, Ohio University, USA
Oleg Belyaev, University of Cincinnati, USA
Volodymyr Boichuk, University of Alberta, Canada
Natalia Bohun, University of Denver, USA
Yevhen Buhorskyi, Monterey Institute of International Studies, USA
Ruslan Deynychenko, Duquesne University, USA
Yurii Dzhygyr, Syracuse University, USA
Olga Dmytrenko, University of Burgogne, France
Danylo Fedorchuk, University of Pittsburgh, USA
Eduard Fesko, Monterey Institute of International Studies, USA
Yevhen Grebenyuk, University of Pittsburgh, USA
Vadym Galaichuk, Michigan State University, USA
Oleh Gerelyuk, Catholic University, USA
Dmytro Glazkov, Yale University, USA
Anna Glos, University of Rutlingen, Germany
Andriy Gostik, California State University at Hayward, USA
Tetyana Grekh, University of Kansas, USA
Yaroslav Hrehirchak, McGill University, Canada
Andriy Ignatov, Iowa State University, USA
Anatoly Ignatusha, College of William and Mary, USA
Anna-Marta Khomyak, University of Nottinham, Great Britain
Oleh Kirienko, University of Amsterdam, The Netherlands
Marianna Klochko, Cornell University, USA
Olexander Kopets, Harvard University, USA
Petro Koshukov, Indiana State University, USA
Adrian Kos, California State University at Hayward, USA
Sergiy Kudelia, Johns Hopkins University, USA
Vadym Lepetyuk, University of Texas in Dallas, USA
Yurii Lishyns'kyi, Lateranum University in Rome, Italy
Olha Lyubenko, University of Nebraska at Omaha, USA
Anna Makhorkina, Old Dominion University, USA
Natalia Malovanova, East Carolina University, USA
Yurii Matso, University of California in San Diego, USA
Igor Musiyuk, University of Massachusetts at Amherst, USA
Andrii Mykytiv, Monterey Institute of International Studies, USA
Ivan Mokhnal, California Institute of Technology, USA
Volodymyr Nagirnyak, University of Cincinnati, USA
Lyubov Nazaruk, Geneva Institute of International Studies, Switzerland
Zvenyslava Opeyda, University of Illinois at Urbana-Champaign, USA
Oleg Osipenko, Duke University, USA
Valentyn Panchenko, Oregon State University, USA
Oksana Rudyuk, University of Colorado in Denver, USA
Natalia Riabokon, Stanford University, USA
Yadviga Semikolenova, University of Pittsburgh, USA
Sergiy Slobodyanyuk, Suffolk University, USA
Sergiy Sobistiyanskiy, Johns Hopkins University, USA
Roman Sulzhyk, New York University, USA
Oksana Tsypnyak, University of Minnesota, USA
Olena Trush, Emory University, USA
Igor Ulyanov, Case Western University, USA
Ivan Vidyakin, Ohio University, USA
Olena Vovk, Columbia University, USA
Volodymyr Yakymets, Catholic University, USA
Sergiy Yevstafyev, Johns Hopkins University, USA
Valentyn Zhygulin, California Institute of Technology, USA
Antonina Zozulya, University of Cincinnati, USA
Примітка

Форум об'єднує студентів з України, які навчаються за різними спеціальностями в університетах США, Канади та Західної Європи і сприяє їх активній участі у суспільному житті України. Адреса електронної пошти Форуму: [email protected]

Копії цього відкритого листа направлено до Верховної Ради України, Кабінету Міністрів, політичних партій, громадських організацій, неурядових дослідницьких інституцій та фондів і засобів масової інформації.
Note

The Forum includes students from Ukraine studying in various fields at universities in the USA, Canada, and Western Europe and it promotes their active participation in the societal life of Ukraine.  The email address of the Forum is: [email protected]

Copies of this open letter have been sent to the Parliament of Ukraine, Cabinet of Ministers, political parties, civic organizations, non-governmental research institutions, foundations, and the mass media.HOME  DISINFORMATION  PRESS  PEOPLE  PUTIN  KUCHMA