Home > Holodomor | Ukrainophobia | Demjanjuk | d&d (Furman, Odynsky, Katriuk) | Zuzak Letters |

Ukrainian Canadian Congress | 12Dec2012 | Paul Grod
http://www.ucc.ca/2012/12/12/ukrainian-canadian-congress-concluded-montreal-board-meeting/
 
UKRAINIAN CANADIAN CONGRESS CONCLUDED MONTREAL BOARD MEETING
MEETS WITH RIGHTS MUSEUM
NAMES LOCATION OF NEXT TRIENNIAL CONGRESS

December 12, 2012 -- MONTREAL, QC -- The leadership of the Ukrainian Canadian community concluded an intense two day board meeting on issues of importance to the Ukrainian Canadian community such as the inclusion of Canada's First National Internment Operations and the Holodomor in the Canadian Museum for Human Rights (CMHR); the recent election results in Ukraine and the large Canadian election observer presence; and community development. In addition the board selected Toronto as the venue for the 2013 Triennial Congress of Ukrainian Canadians tentatively scheduled for late October.
 
"We concluded two full days of serious discussion on key issues to our community. The board unanimously adopted a motion reiterating our position in support of a permanent, prominent and distinct gallery for the Holodomor at the CMHR as well as a permanent and dedicated exhibit on the First World War Internment of Ukrainian Canadians. This is the principled position that we have maintained for nine years," stated UCC National President Paul Grod. "We appreciate that the CMHR's CEO, head curator and director of communications attended our meeting and presented to our Board the proposed content and layout of the museum. Our Board was disappointed in the manner in which the Holodomor and the First World War internment operations are to be presented in the CMHR, and have outlined those concerns both during the meeting and in a letter to the CMHR Board."
 
Mr. Stuart Murray, President and CEO of the CMHR, Dr. Clint Curle head of research and Ms. Angela Cassie from the museum presented to the board on the current plans of the museum regarding issues of interest and concern to the community. A very direct and frank discussion followed with questions and answers. The Board passed a motion re-iterating its support for the UCC position of a distinct, prominent and permanent gallery for the Holodomor and Canada's First National Internment Operations.
 
The UCC Board further established an Advisory and Coordinating Committee on Exhibits (ACCE) at the CMHR. The purpose of ACCE will be to provide support to the CMHR on academic, research and artifacts to the CMHR on Ukrainian issues, including the Holodomor, the Internment of Ukrainians during WWI and the oppression of Ukrainians by the Nazi and Soviet regimes during WWII and post war period, including the struggle for the independence of Ukraine. The Committee will be convened and directed by Dr. Jurij Darewych, Ms. Valentina Kuryliw and Ms.Iryna Mycak.
 
"We believe that this meeting fell short insofar as we have not received assurances that the Holodomor and Internment will be presented prominently, distinctly and permanently," said Grod. "I have written to Mr. Murray to indicate the position of the board and we hope to hear back shortly."

 Read more


КОНҐРЕС УКРАЇНЦІВ КАНАДИ ЗАВЕРШИВ ЗІБРАННЯ РАДИ В МОНРЕАЛІ
ЗУСТРІЧ З КЕРІВНИКАМИ МУЗЕЮ,
МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ НАСТУПНОГО КОНҐРЕСУ
 
12 грудня, 2012 -- МОНРЕАЛЬ -- Керівництво канадської української громади завершило інтенсивне дводенне засідання ради директорів розглядом важливих для канадської української громади питань, таких як: включення Перших канадських операцій інтернування та Голодомору до експозиції Канадського музею Прав Людини; результати недавніх виборів в Україні та присутність великої кількості канадських спостерігачів за виборами; розвиток громади. Крім того, Рада обрала Торонто місцем проведення Конґресу Українців Канадив 2013 році, попередньо запланованого на кінець жовтня, який проводиться що три роки.
 
"Ми завершили два повні дні серйозних дискусій розглядом ключових питань для нашої громади. Рада одноголосно прийняла пропозицію, яка підтверджує нашу позицію підтримання у Канадському музеї Прав Людини (КМПЛ) постійної, окремої та великої галереї , присвяченої Голодомору, а також спеціальної постійної виставки, присвяченої інтернуванню канадських українців під час Першої світової війни. Це наша принципова позиція, якої ми дотримуємося впродовж дев'яти років, "- заявив Національний президент КУК пан Пол Ґрод. "Ми цінуємо, що генеральний директор Канадського музею Прав Людини, головний куратор та директор зі зв'язків з громадськістю взяли участь у нашій зустрічі та представили нашій Раді зміст і оформлення експозицій, які пропонує музей. Члени нашої Ради були розчаровані тим, яким чином Голодомор та операції інтернування в роки Першої світової війни мають бути представлені в КМПЛ, і висловили свою точку зору як під час наради, так і в листі до Ради КМПЛ ".
 
Пан Стюарт Мюррей, президент та генеральний директор КМПЛ, Д-р Клинт Керл, керівник дослідження, та пані Анджела Кассі, подали на розгляд Ради поточні плани музею стосовно тем, які цікавлять і хвилюють громаду. Вельми пряма та відверта розмова супроводжувалась питаннями і відповідями. Рада прийняла ухвалу, яка підтверджує її підтримку позиції КУК щодо створення окремої постійної великої галереї, присвяченої Голодомору і Першим канадським операціям інтернування.
 
Крім того, Рада створила Консультативно-координаційний комітет експонатів (КККE) для КМПЛ. Метою КККE буде забезпечення КМПЛ науковими, дослідницькими даними та артефактами до українських тем, включаючи Голодомор, Інтернування українців під час І Світової війни і гноблення українців нацистським та радянським режимами під час Другої світової війни та у повоєнний період, включаючи боротьбу за незалежність України. Керуватимуть та скликатимуть Комітет: Д-р Юрій Даревич, пані Валентина Курилів та рані Ірина Мицак.
 
"Ми вважаємо, що ця зустріч не виправдала наших сподівань, оскільки ми не отримали запевнення, що Голодомор та Інтернування будуть представлені у постійній експозиції, чітко і ясно," сказав пан Ґрод. "Я написав до пана Мюррея, щоб висловити позицію Ради і ми сподіваємося найближчим часом отримати відповідь".

Read more