UKRAINIAN CANADIAN CONGRESS

National Holodomor Awareness Week
November 23 - 29, 2009

On the 76th anniversary of the famine genocide in Ukraine 1932-33


October 23, 2009-Winnipeg, Canada -- The Ukrainian Canadian Congress is launching the second National Holodomor Awareness Week November 23-29, 2009.  The goal is to annually unite the Ukrainian community and all Canadians in remembering the victims and raising awareness of this tragedy.
 
As designated by the President of Ukraine, Viktor Yushchenko, International Holodomor Memorial Day in 2009 is Saturday, November 28. 
 
Holodomor - one of the most heinous crimes in the history of mankind, was the result of a deliberate political strategy masterminded by Stalin and his totalitarian communist regime.   By sheer magnitude, losses during the Holodomor surpassed those of the Ukrainian nation during the Second World War.  Ukrainians worldwide continue to suffer the consequences of this merciless act.
 
Ukrainians worldwide continue their awareness campaign.  In Canada, we are nearing completion of the documentation of survivors' testimonies ensuring that their stories are preserved for future generations.  Excerpts of the testimonies can be heard by visiting the newly created web site http://www.holodomorsurvivors.ca .  We continue working with our provincial ministries of education and local school boards to ensure that our students in Canada learn about the Holodomor.   We are working with Canadian provinces that have yet to recognize the Holodomor while internationally, the United Nations must recognize this crime as an act of genocide.

Let us remember together -

On Saturday, November 28, 2009, in solidarity with Ukraine, honour the memory of the victims with a moment of silence at 9:00 a.m. and light a candle of remembrance in your home.
 
On Sunday, November 29, 2009 participate in memorial services which will take place in your local churches
 
Participate in events organized by your local community

This is the bare minimum which we, as Ukrainians should do not only for the millions of victims, but more importantly, for our descendants who must always remember the Holodomor and heighten the international community's sensitivity to the reoccurrence of similar tragedies.
 
Let's reveal the truth about the Holodomor to the world!
 
Ukraine Remembers  -  the World Acknowledges

Всеканадський тиждень відмічення Голодомору
23 - 29 листопада 2009 року
 
У 76-ту річницю ґеноциду в Україні 1932-33 років
 
 
Конґрес Українців Канади оголошує другий Всеканадський тиждень відмічення Голодомору, який цього року проходитиме від 23-го до 29-го листопада.  Намір Конґресу - щоби цей тиждень щороку об'єднував, не лише українську громаду, але й канадське суспільство, довкола просвітницької кампанії і спільного вшанування жертв цієї трагедії. 
 
Згідно з указом Президента України, Віктора Ющенка яким проголошено четверту суботу кожного листопада Міжнародним Днем Пам'яті, цього року цей день припадає
28-го листопада.
 
Голодомор - один з найстрашніших злочинів в історії людства.  В наслідок свідомої і чітко сплянованої політики тоталітарного комуністичного режиму знищено мільйони людських доль.  За своїм вражаючим масштабом Голодомор перевищив навіть втрати українського народу під час Другої світової війни.  Ми й досі переживаємо наслідки цього безмилосердного терору.
 
Українці цілого світу продовжують свою просвітницьку працю.  У Канаді завершується проєкт документації свідків Голодомору яким запевняємо, що ці свідчення будуть збережені для майбутніх поколінь.  Уривки свідчень можна оглянути на новоствореній веб сторінці http://www.holodomorsurvivors.ca .  Продовжуємо працю з провінційними міністерствами освіти і місцевими шкільними радами щоби запевнити включення теми Голодомору в канадські шкільні програми навчання.  Надалі працюємо щоби всі канадські провінції визнали Голодомор ґеноцидом, а на міжнародному рівні не зупинимо працю, доки Об'єднані Нації не визнають цей злочин ґеноцидом.
 
Закликаємо всіх -

У суботу 28-го листопада, разом з Україною, вшанувати пам'ять жертв однохвилинною мовчанкою о годиній 9-ій рано і запалити свічку в кожному українському домі

У неділю 29-го листопада взяти участь у богослуженнях і панахидах які будуть відправлені у ваших церквах
 
Взяти участь у поминальних імпрезах зорганізованих Вашою місцевою громадою

Це необхідний мінімум, який ми, сучасні українці, маємо зробити не тільки для мільйонів загиблих, а скоріше для наших нащадків, які повинні завжди пам'ятати про Голодомор і робити все, щоб подібна трагедія ніколи не повторювалася. 
 
Відкриймо світові правду про Голодомор!

Україна пам'ятає  -  Світ визнає

For further information:
 
UCC Media Contact:
Darla Penner
Telephone: 204-942-4627
Email: [email protected]
Website: http://www.ucc.ca/