WiZeus > Religious Affairs | Katriuk2012 | Video Links | Perfidy | Book Reviews | Putin Files >

TV5.ua | 01Jul2014 00:59 hrs | Petro Poroshenko [06:48, Ukr]; [2] English translation
http://www.5.ua/ukrajina/politika/item/387745-poroshenko-my-budemo-nastupaty-povne-video-i-tekst-zvernennia
https://www.youtube.com/watch?v=xuPt-w1oGs0
http://24tv.ua/home/showSingleNews.do?zvernennya_prezidenta_ukrayini_petra_poroshenka_povniy_tekst&objectId=459349

Declaration of the President of Ukraine, Petro Poroshenko
Звернення Президента України Петра Порошенка

Президент України Петро Порошенко вирішив не продовжувати режим одностороннього припинення вогню на Донбасі. Про це йдеться в його зверненні, опублікованому на сайті глави держави.
Подаємо текст звернення Президента повністю.


Шановні співвітчизники!

О двадцять другій годині в понеділок 30 червня 2014 сплив термін дії одностороннього припинення вогню.

В межах плану з мирного врегулювання ситуації на Донбасі такий крок було вперше ініційовано 20 червня 2014.

27 червня 2014 Україна продовжила його ще на три дні.

Протягом десяти діб ми продемонстрували Донбасу, Україні, всьому світові свою відданість мирному способу врегулювання спровокованого ззовні конфлікту.

Мешканцям Донецької та Луганської областей ми продемонстрували добру волю української влади.

Працелюбні й мирні люди, якими є переважна більшість донеччан та луганчан, відчули нашу симпатію, любов і повагу. Вони побачили щиру готовність Києва рахуватися з їхніми особливими думками та специфічними інтересами. І вони зрозуміли, що їхня безпека є нашим головним пріоритетом.

Ще сильнішою стала міжнародна підтримка України. Саме під час припинення вогню я підписав Угоду про асоціацію та поглиблену і всеохоплюючу зону вільної торгівлі з Європейським Союзом.

Однак, унікальний шанс з втілення мирного плану не реалізовано. Так сталося через злочинні дії бойовиків. Вони публічно декларували своє небажання підтримувати мирний план в цілому та припинення вогню зокрема. Зухвало, більше ста разів, порушили режим перемир'я.

Політичне керівництво сепаратистів продемонструвало небажання і нездатність контролювати дії своїх терористичних підрозділів і банд мародерів.

Скасування рішення Ради Федерації про дозвіл вводити російські війська в Україну мало позитивне, але символічне значення. Ми так і не дочекалися конкретних кроків по деескалації ситуації. В тому числі і в частині зміцнення контролю за кордоном.

Попри все це, мир був, залишається і буде моєю метою. Міняються лише інструменти її досягнення.

30 червня 2014 увечері відбулося засідання Ради національної безпеки та оборони України. Після обговорення ситуації, я, як Верховний Головнокомандувач, прийняв рішення не продовжувати режим одностороннього припинення вогню.

Захист територіальної цілісності України, безпеки й життя мирних громадян потребує не лише оборонних, але й наступальних дій проти терористів-бойовиків.

Збройні Сили, Національна гвардія, Державна прикордонна служба, Служба безпеки отримали відповідні накази.

В реалізації поставлених сьогодні завдань із захисту територіальної цілісності вони більше не обмежені режимом припинення вогню.

Ми будемо наступати і звільняти нашу землю. Непродовження режиму припинення вогню -- це наша відповідь терористам, бойовикам, мародерам. Всім тим, хто знущається над мирним населенням. Хто паралізує роботу економіки регіону. Хто зриває виплати зарплат, пенсій, стипендій. Хто підриває залізницю та руйнує водопроводи. Хто позбавив людей нормального, мирного життя.

Збройні Сили України, Національна гвардія, інші підрозділі ніколи не дозволять собі застосовувати силу проти мирних людей. Вони ніколи не битимуть по житлових кварталах.

Українські солдати та гвардійці будуть ризикувати власними життями, аби тільки не піддавати загрозам жінок, дітей, літніх чоловіків. Всіх тих, хто живе на землі Донбасу і не бере до рук незаконної зброї.

Така одвічна лицарська природа українського воїнства.

На нас -- відповідальність та вболівання за кожне мирне життя, яке, не приведи Господи, може обірватися під час військової або антитерористичної операції.

Це потребує від нас надзвичайної вивіреності кожного руху в проведенні операцій.

Звертаюся до кожного мешканця Донецької та Луганської областей із проханням з розумінням поставитися до мого рішення. Прошу стати союзниками в поверненні безпеки на Донбас.

Так, ви не можете протистояти бандитам фізичною силою. Але ваші сила волі й сила духу, ваша громадянська непокора до так званих народних республік, нетерпимість та презирство до тих, хто став на шлях бандитизму, мародерства та терору, наблизить той день, коли до ваших домівок, на ваші вулиці повернеться міцний мир.

Усім, хто, ставши на шлях збройного спротиву законній владі, але усвідомивши, що припустився помилки і хоче її виправити, я, як Президент, гарантую непритягнення до кримінальної відповідальності. Умова одна -- добровільно скласти зброю.

Наш мирний план, як стратегія для України та Донбасу, залишається в силі. І роззброєння. І децентралізація. І вільне використання російської мови. І відновлення втраченого житла за рахунок держави. І спільна з ЄС програма створення нових робочих місць. І навіть до режиму припинення вогню ми готові повернутися в будь-який момент. Коли побачимо, що усі сторони дотримуються виконання основних пунктів мирного плану. Що бойовики звільняють заручників. Що і по той бік східного кордону загорілося червоне світло для диверсантів та постачальників зброї, і за дотриманням режиму на кордоні спостерігає ОБСЄ.

Дорогі співвітчизники!

Дорога до миру виявилася дещо складнішою, ніж хотілося. Не хочу прикрашати дійсність. Буде нелегко і непросто.

Нам, як ніколи, слід згуртуватися для захисту України. Це потребує самовіддачі та дисципліни не лише не передовій, а й в тилу.

Але не було ще жодної війни, після якої не наставав би мир.

Так станеться і цього разу.

Слава Україні!

[2]
http://www.kyivpost.com/content/ukraine/english-language-translation-of-poroshenkos-message-to-ukraine-ending-ceasefire-against-kremlin-backed-separatists-354065.html

Declaration of the President of Ukraine, Petro Poroshenko

Editor's Note: The following is an unofficial English-language translation of Ukrainian President Petro Poroshenko's statement on July 1, 2014 ending a unilateral 10-day ceasefire and restarting military attacks against the Kremlin-backed separatists in Donetsk and Luhansk oblasts.

A ceasefire announced by Ukrainian government on June 20th, 2014 on the peaceful settlement of the situation in Donetsk Oblast ended at 10 p.m. June 30, 2014. Ukraine extended the ceasefire for 3 more days on June 27, 2014. 

For 10 days we have demonstrated to the Donbass, Ukraine, and to the world our commitment to peacefully settle the conflict triggered externally. 

We have demonstrated the goodwill of Ukrainian authorities to Donetsk and Luhansk citizens. 

Hardworking and peaceful people, which is the vast majority of the citizens of Donetsk and Luhansk oblasts, feel our sympathy, love and respect. They saw a sincere willingness of Kyiv government to take into account their opinions and interests. And they realized their safety is our top priority. 

Ukraine got even more international support as I signed the Association Agreement and the Deep and Comprehensive Free Trade Area with the EU during the ceasefire (on June 27, 2014). 

However, with a unique opportunity to implement the peace plan it has not been implemented. This happened because of the criminal actions of militants. They have publicly declared their unwillingness to support the peace plan as a whole and particularly the ceasefire. Militants violated the truce for more than a hundred times. 

The political leadership of the separatists demonstrated unwillingness and inability to control the actions of their departments and the terrorist gangs of looters. 

The Russian Federation Council defense and security committee revoked the permission to send Russian troops in Ukraine; it was positive, but symbolic action. We haven't seen concrete steps to de-escalation of the situation. Despite all this, the peace was, is and will be my goal. Only the tools to achieve it have changed. 

We held a meeting of the National Security and Defense Council of Ukraine. After discussing the situation as Commander-in-Chief I have decided to end the ceasefire.

Protection of the territorial integrity of Ukraine, safety and life of civilians requires not only defensive but also offensive operations against gunmen.

Ukraine's Armed Forces, National Guard, the State Border Guard Service, Security Service received appropriate instructions. 

In achieving the objectives of the present protection of territorial integrity are no longer limited ceasefire. 

We will attack and we will liberate our land. The end of the ceasefire is our response to terrorists, rebels, looters, all those who mock the civilians who paralyze the economy of the region; who rip the payment of salaries, pensions, stipends; who undermine the railroads, destroy water pipes, those who deprive a normal peaceful life.

The Armed Forces of Ukraine, National Guard, other units will not allow themselves to use force against peaceful people. They never attack residential neighborhoods. 

Ukrainian soldiers and guards will risk their life, just not to expose threats to women, children and elderly men. 

I call on every citizen of Donetsk and Luhansk oblasts to understand my decision and to become our allies in return for the security of Donbass. 

You can not resist the bandits' physical strength. But your willpower and fortitude, your civil disobedience to the so-called "people's republics," the intolerance and contempt for those who took the path of banditry, looting and terror, bring the day when your homes, your streets back lasting peace . 

Everyone who stood in the way of armed resistance to lawful authority, but realizing that mistake and wants to correct it, as president, I guarantee (non-prosecution)… the only condition is to lay down the arms voluntarily. 

Our peace plan as a strategy for Ukraine and Donbass remains in force. And disarmament. And decentralization. And free use of the Russian language. And the restoration of housing by the state. And together with the European Union program to create new jobs. 

And even before the ceasefire, we are ready to return at any moment. When we see that all parties adhere to performing the basic points of the peace plan. What gunmen freed the hostages. What and beyond the eastern border of red light on fire for saboteurs and arms supplier, and for adherence to the OSCE border monitors. 

Dear compatriots! 

The road to peace was somewhat more complex than desired. Do not want to embellish reality. It will be hard and difficult. 

Now we should unite to protect Ukraine more than ever. It requires dedication and discipline not only at the front but in the rear.

But there was not a single war after which the peace didn't come. 

So it happens this time. 

Glory to Ukraine!